Laologistika

Laologistika lubab optimiseerida transpordikulusid, tehes tulusaks isegi väikeste kaubapartiide kohaletoimetamise. Professionaalselt teostame mitme tarnija veoste konsolideerimise nende edasiseks saatmiseks lennu-, mere- ja maanteetranspordiga.

Meil on lepingulised suhted Aasia riikides, Põhja-Ameerikas, Euroopas, sealhulgas Saksamaal ja Balti riikides asuvate laoruumidega.

Kaupade ajutine säilitamine

Korraldame professionaalselt veoste ajutise säilitamise nende edasiseks saatmiseks sihtkohta. Tänu kaasaegsete laopindade olemasolule töötame edukalt igat liiki kaupadega. Vajadusel kasutame külmutusladu spetsiaalset temperatuurirežiimi nõudvate veoste hoiustamiseks.

Veoste pakendamine

Laoteenused võivad sisaldada ka kauba hoolikat pakendamist, mis säilitamise ja transportimise protsessis tagab selle täiendava kaitse vigastuste ja muude välisfaktorite toimest. Püstitatud ülesande lahendamiseks kasutame professionaalset seadmestikku ja spetsiaalseid pakkematerjale.

Veoste märgistamine

Vormistades kaupade ajutise hoiustamise firmas "Continental Cargo", võite täiendavalt tellida ka veoste märgistamise. Kõik tööd tehakse maksimaalse kiirusega ja kooskõlas kehtiva seadusandluse nõuetega. Teostame igat liiki märgistamistöid (info-, identifitseerimismärgistamist, samuti vöötkoodi märgistamist, märgistamist "Aus märk" süsteemi kohaselt jne.).

Veoste pellettimine

Kauba pakendamine alustele on üks mugavamaid kaupade pakendamise viise. Tulemusel liidetakse üsna suur kogus toodangut ühtsesse transpordiühikusse aluse ja pakkematerjalide (kile, rihmad jne.) abil. See võimaldab oluliselt alandada kohaletoimetamise kulusid ning lihtsustab peale-mahalaadimistööde teostamist.

Veose ümberarvestus ja kaalumine

Meie käsutuses on kaasaegne seadmestik mistahes veoste kaalumiseks. Lisaks sellele näevad ladustamisteenused ette kliendi poolt üleantavate kaupade ümberarvestust. Nende tööde teostamise protsessis garanteerime maksimaalse vastutuse ja tähelepanu.

Ümberpakkimise korraldamine (auto-auto, auto-konteiner)

Korraldame veoste korraldame veoste ümberlaadimist vormingus "auto-auto" ja "auto-konteiner". Nimetatud teenuse kasutamine võimaldab täiendavalt optimiseerida toodangu transportimise kulusid. Tänu spetsialiseeritud seadmestikule ja personali kõrgele kvalifikatsioonile teostame töid operatiivselt ja ohutult.

Tasuta nõustamine

Nõustamise saamiseks palun jätta kontakttelefon või e-post ning lühidalt küsimuse sisu

Olete huvitatud firma Continental Cargo teenustest?

Hinna arvutus